Sitco

Filozofie a principy

Vstupem do platformy SITCO se jednotliví členové stávají equity partnery celé společnosti i equity partnery jedné ze čtyř budovaných domén. Participují tak na rozhodování o dalších investicích a fakticky rozhodují o rozvoji i dalším směřování celého projektu. 

Co tím sledujeme?

  • Vstup do holdingu SITCO umožňuje získat investici, a přitom si zachovat vlastní značku a vedení společnosti mít stále ve svých rukou (bez nutnosti tvorby nereálných korporátních plánů).
  • Přístup a investiční horizont projektu SITCO není časově limitován. Jde nám především o dlouhodobé budování rodiny firem a lidí, kteří mají chuť společně akcelerovat podnikání a podílet se na úspěchu ostatních členů.
  • Nemůže nastat situace, kdy by došlo ke sloučení společností v rámci skupiny a jejich následnému prodeji. Cílem platformy SITCO není konsolidovat firmy do jedné velké právní entity, ale vytvořit ideální podmínky pro společný dynamický růst.