Sitco

Jak platforma funguje

  1. SITCO vychází z dlouhodobého záměru, kterým je již od samého počátku investice do čtyř odborných oblastí, označovaných jako domény. Jedná se o Consulting, Bezpečnost, Systémovou integraci a aplikační vývoj a Infrastrukturu. 
  2. Servisní organizace SITCO Center zajišťuje sdílené služby členům platformy od podpory podnikání po služby back office, controllingu, řízení lidských zdrojů nebo služeb nákupu. Členové se tak mohou naplno věnovat svému byznysu a nemusí řešit běžnou provozní agendu. 
  3. Domény realizují investice do společností spadajících do jednotlivých oblastí a SITCO je tak z technického hlediska holdingem, který vlastní v jednotlivých doménách podíly. Stává se mateřskou společností, pod níž spadají domény, coby čtyři dceřiné firmy, a SITCO Center jako společnost pátá. 
  4. Každá z domén má svého řídícího equity partnera, který je zodpovědný za investice pro danou oblast. Tento zakládající doménový člen, obvykle první člen v dané oblasti, získává výměnou za podíl ve své společnosti až 49procentní podíl v dané doméně. Řídící equity partneři jednotlivých domén jsou současně i equity partnery SITCO platformy jako celku. 
  5. Každý nový přistupující člen platformy SITCO pak má možnost vlastnit v doméně také svůj podíl. Sám se stává equity partnerem a může se tak podílet na rozhodování o dalších investicích.