Sitco

ZÁSTUPCI NOVICOM GROUP


JINDŘICH ŠAVEL

Jindřich Šavel se stal členem společnosti SITCO v březnu 2022 prostřednictvím akvizice společnosti NOVICOM, kterou z pozice jednatele řídí i nadále. 

Jako equity partner zodpovídá za rozvoj bezpečnosti, specifických řešení a budování partnerských sítí doma i v zahraničí. Současně je zakládajícím členem a řídícím equity partnerem domény Bezpečnost. 

Do společnosti SITCO přinesl více než třicetileté zkušenosti z oboru informačních a komunikačních technologií, které získal především vlastním podnikáním v oblasti vývoje aplikačního softwaru či návrhů řešení pro správu dokumentů, workflow, spisové služby a dodávek infrastruktury.