Sitco

O NÁS

Doména Bezpečnost se zaměřuje na investice do společností s kompetencemi a produkty zejména v oblasti aktivní kybernetické bezpečnosti. V rámci jejího zajištění prosazuje komplexní a originální přístupy. Řešení domény kybernetické bezpečnosti jsou využívána především v oblastech řízení síťových infrastruktur, monitoringu asetů a jejich visibility, detekce i řízení kybernetických incidentů. Dále se zabývají vedením bezpečnostní dokumentace a outsourcingu výkonu manažera i architekta kybernetické bezpečnosti. 


Proč značka Novicom Group?

Doména nese obchodní značku Novicom Group, kterou si přinesla od svého zakládajícího člena společnosti Novicom. Její spolumajitel Jindřich Šavel se stal řídícím equity partnerem domény odpovědným za rozvoj a investice v oblasti služeb a produktů kybernetické bezpečnosti.


Jaký je její cíl? 

Doména míří na společnosti, které jsou svými produkty a službami schopné pokrýt veškeré potřeby zejména v oblasti kybernetické bezpečnosti v segmentu malých, střední i velkých společností. Jejím cílem je vybudování komplexního balíku řešení a služeb, které umožní aktivně chránit organizace před kybernetickými útoky zvenčí i interním zneužití dat. 


Jaké nabízí produkty? 

Vzhledem k šíři problematiky budování kybernetické ochrany je vedle vlastních řešení klíčová také integrace řešení dalších výrobců. Doména kybernetické bezpečnosti tak vychází vstříc trendu outsourcingu ochrany a budování konceptu Aktivní SOC – Security Operation Center. Neméně důležité jsou rovněž konzultační služby, které pomáhají organizacím interně nastavit systémy kybernetické ochrany a dlouhodobě je udržet na vysoké úrovni.