Sitco

Historie společnosti

Samotná platforma SITCO pak odstartovala v druhé polovině roku 2021, kdy se jejím zákládajícím investorem stala skupina SUDOP CIT, která do oblasti IT investuje od roku 2018 a má ambice vybudovat jednu z největších IT skupin v Česku. 

A jak to bylo dál?


Leden 2022

  • Platforma SITCO se dohodla na partnerství s Jiřím Beranem, který se stal druhým equity partnerem platformy a současně řídícím equity partnerem jedné ze čtyř domén společenství – Consulting.
  • Součástí dohody o partnerství s Jiřím Beranem byla investice do jeho společnosti ITCON, s. r. o., která poskytuje konzultační služby s více než padesátkou expertů.
  • ITCON Group, a. s., jíž je Jiří Beran 49procentním vlastníkem a spoluinvestorem, se následně stala 100procentním vlastníkem společnosti ITCON, s. r. o. V doméně Consulting tak pod značkou ITCON Group navyšuje Jiří Beran konzultační kapacity a investuje do dalších společností. 


Březen 2022

  • Platforma SITCO rozšířila řady svých equity partnerů o Jindřicha Šavela, který se zároveň stal řídícím equity partnerem domény Security.
  • Vznikla skupina NOVICOM Group, která se stala ze 67 % vlastníkem společnosti NOVICOM, s. r. o., v níž Jindřich Šavel vlastní 33procentní obchodní podíl.
  • Šavel tak pod značkou NOVICOM Group nese zodpovědnost za investice do produktů a technologických společností v oblasti bezpečnosti, zejména té kybernetické.